top of page

el projecte

El pi pinyer és una de les espècies de pi més apreciades del mediterrani degut a la varietat de productes i serveis que ofereix (fusta, pinyó, paisatge ...). El seu fruit, el pinyó, té un gran valor econòmic; la seva producció i la seva qualitat depenen, entre d’altres, dels factors climàtics, però també de la gestió dels boscos. No obstant això, aquest potencial no està prou explotat als Pirineus a causa de la dificultat de la recol·lecció i l'estimació de la producció anual. A més, no hi ha cap agrupació de productors per optimitzar els costos de la recol·lecció i concentrar l'oferta. Davant d'aquesta situació, el projecte busca promoure l'activitat econòmica relacionada amb el pinyó estudiant el mercat actual i el desenvolupament potencial d’estratègies innovadores de comercialització, incloent un nou sistema de concentració de l'oferta i una plataforma transfronterera de compra i venda de pinyes i pinyons.

Per aconseguir una bona producció s'han d'aplicar models de gestió adequats. També és important millorar les tècniques de recol·lecció de les pinyes i la regulació de la seva explotació i comercialització.

En el context del bosc mediterrani, el pi pinyer és una de les espècies més importants per a la seva capacitat de resistència al foc i la seva multifuncionalitat.

Existeix, a més, la possibilitat de realitzar plantacions de pi pinyer empeltat, que facilita una entrada en producció de pinyes més precoç i una producció més abundant.

OBJECTIus ESPECÍFICS DEL PROJECTE

 • Innovació en tècniques d'avaluació quantitativa i qualitativa de pinyes de pi pinyer
 • Quantificació del recurs actual de pinya i de futures produccions
 • Agrupar la propietat forestal
 • Propostes de gestió forestal per a les pinedes pi pinyer
 • Innovació en la recol·lecció de pinyes de pi pinyer
 • Valorització econòmica del recurs pinyer
 
El projecte vol promoure la rendibilitat de la cadena de valor del pi pinyer,
promoure la gestió sostenible dels boscos i evitar l'abandonament de la gestió de les pinedes de pi pinyer.

accions

Conèixer les demandes del mercat en relació a la pinya i el pinyó :
 • Anàlisi de la demanda actual i futura
Desenvolupar una plataforma de comercialització de pinya i pinyó :
 • Desenvolupar una figura transfronterera d'agrupació de productors
 • Desenvolupar una plataforma de compra / venda
 
Innovació en tècniques d'avaluació (quantitativa i qualitativa) de pinya a l'arbre :
 • Desenvolupar un protocol de quantificació ràpida a camp
 • Estudi de noves tecnologies per la quantificació de la producció de pinya
 
Innovació en la mecanització de la recol·lecció de pinyes :
 • Desenvolupar una metodologia de recollida innovadora
 
Valorització del recurs del pi pinyer :
 • Realització d’un assaig d’empelts de pi pinyer en una massa forestal jove
 • Pla de gestió per el pi pinyer

SOCIS

Consorci Forestal de Catalunya-vector.pn

Forestal de Catalunya,

SCCL

Serveis Forestals, SCCL és una agrupació de propietaris i empreses forestals que planifica, gestiona i comercialitza. Compta amb el suport del membre associat Consorci Forestal de Catalunya.

CTFC-vector.png

Centre de Ciència i Technologia Forestial de Catalunya, CTFC

El CTFC es un centre de referència, la seva finalitat és contribuir a la modernització i la competitivitat del sector forestal, potenciar el desenvolupament rural i fomentar la gestió sostenible. Compta amb el suport del membre associat Forest Bioengineering Solutions.

CNPF-vector.png

Centre National de la Propriété Forestière, CNPF

CNPF és una institució pública que s'encarrega de desenvolupar una gestió sostenible dels boscos privats.

bottom of page