top of page

Activitats

2022

 

Febrer

El projecte QUALITY PINEA encara la seva recta final 

Aquesta setmana la Cooperativa Forestal i el CTFC han organitzat a Hostalric la jornada final del projecte POCTEFA QUALITY PINEA, conjuntament amb el CNPF. S’ha visitat un rodal on s’hi havien fet actuacions silvícoles per promocionar el pi pinyer i la producció de pinyó, en detriment de les quercines, en un clar exemple del que anomenem gestió forestal adaptativa. Sobre el terreny s’han seguit les explicacions de les actuacions realitzades, fomentant també el debat sobre les perspectives de futur del sector.

Més tard, el Comitè d’experts del projecte Quality Pinea ha avaluat la seva evolució i l’assoliment d’objectius a l’àmbit POCTEFA (Catalunya i Pirineus Orientals), pel que fa a la viabilitat de producció de pinyó.

Les plantacions empeltades per a la producció de pinyó centren l'interès dels productors vinculats al sector

Les noves plantacions de pi pinyer i la seva posada en producció han estat els motius de consulta més sol·licitats els darrers mesos a la Cooperativa Forestal, que ofereix assessorament a propietaris forestals i empreses en el marc del projecte QUALITY PINEA. D’entre la trentena de sol·licituds rebudes els tècnics de la Cooperativa també han informat sobre la millora de la gestió de plantacions ja existents.

Amb l’objectiu de potenciar la producció de pinyons a les finques forestals, el projecte QUALITY PINEA ofereix aquest servei de consulta, gratuït i personalitzat, per donar informació sobre la realització d’empelts, la posada en producció d’una massa forestal amb pi pinyer o sobre els sistemes de recol·lecció de pinyes més adequats en funció de cada finca.

2021

Novembre

El 12 de novembre celebrarem a Garrigàs (Alt Empordà) aquesta Jornada organitzada en el marc del projecte QUALITY PINEA, i en la que es tractaran diverses accions sobre plantacions i quantificació de pinya en plantacions empeltades.

https://www.forestal.cat/web/?n=1098 

Octubre

El dimarts 05 d'octubre de 2021 es va celebrar la setena reunió de coordinació a la seu de la Cooperativa de Serveis Forestals amb el CTFC, el CRPF i la CSF. El propòsit d’aquesta reunió era fer un seguiment de les accions que s’estan duent a terme i com encarar les últimes accions de cares a la recta final del projecte. A la vegada es va programar la propera jornada que es durà a terme aquesta tardor al municipi de Garrigàs (Alt Empordà)

Capture_affiche.JPG
réunion coordination 5oct2021.jpeg

 

 

Setembre :

Actualment no hi ha cap tipus de protocol establert i provat per conèixer l'estimació de pinyes de pi pinyoner d'un rodal. En el marc del projecte QUALITY PINEA i amb la ajuda i coneixement d'experts en estimació visual de pinyes col·laboradors del projecte, s'ha redactat un informe descriptiu del mètode d’avaluació visual en el que de forma molts senzilla i pràctica es pot estimar la producció de pinyes d'una determinada zona. Aquesta metodologia s'ha provat durant 3 anys consecutius en diferents estacions del any (primavera-tardor) i en diverses zones de pi pinyoner de Catalunya. Podeu consultar l'informe aquí. 

Habitualment, la producció de pinyes es quantifica visualment abans de la collita amb un recompte manual del número de pinyes de 3er any en una selecció d'arbres y després s'extrapola per estimar la productivitat de tota la parcel·la o rodal. Per augmentar la eficiència i la objectivitat del procés, en el marc del projecte Quality pinea, s'ha assajat i analitzat l’ús de teledetecció per estimar la productivitat de les pinyes d'una parcel·la o rodal sencer (cobertura completa enfront al submostreig que es realitza amb la estimació visual). Sota la hipòtesis que el ús de vehicles aeris no tripulats (UAV) amb sensors de imatge d'alta resolució espacial pot oferir una plataforma més adequada per la recollida  d'aquestes dades, en varies parcel·les de Catalunya s'han dut a terme vols amb UAV i s'han recopilat dades de camp complementaries utilitzant sensors amb diferents cobertures del espectre visible (RGB) i infraroig proper (NIR).

A l'article "Kefauver, S.C.; Fernandez Gallego, J.; Buchaillot, L.; Segarra, J.; Araus, J.; Llosa, X.; Beltrán, M.; Piqué, M. Quantification of Pinus pinea pinecone productivity using machine learning of UAV and field images, in Proceedings of the 2nd International Electronic Conference on Forests — Sustainable Forests: Ecology, Management, Products and Trade, 1–15 September 2021, MDPI: Basel, Switzerland, doi:10.3390/IECF2021-10789.", presentat el dia 15 de setembre de 2021 en el 2nd International Electronic Conference on Forests—Sustainable Forests: Ecology, Management, Products and Trade (IECF2021), s'expliquen aquests assaigs i els resultats. 

Juliol : 

El proyecto Quality Pinea y la Cooperativa Servicios Forestales os asesoran gratuitamente para potenciar la producción de piñones en vuestra finca. Si sois propietarios o gestores forestales, desde el proyecto Quality Pinea y la Cooperativa Serveis Forestals os asesoramos gratuitamente a la hora de potenciar la productividad de piñones en vuestra finca. 


Podemos ofrecer asesoramiento personalizado para hacer nuevas plantaciones de pino piñonero, injertos, la puesta en producción de una masa forestal con pino piñonero, así como desarrollar los sistemas de recolección de piñas más adecuados según la finca y ayudaros en la comercialización de las piñas y los piñones. 


Tanto si sois particulares como empresas, solicitadnos asesoramiento sin compromiso, y os propondremos la mejor fórmula para activar la producción de piñones en casa. Enviad este formulario o contactad con la Cooperativa a través de cooperativa@forestal.cat o llamando al 972 842 708. Este asesoramiento gratuito se ofrece en el marco del proyecto Quality Pinea, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014 en 2020).

Març / abril : Jornada tècnica sobre empelts

El dimarts 30 de març i divendres 9 de abril de 2021, en el marc del projecte QUALITY PINEA, es varen dur a terme dos dies d’empelts a la localitat de Montauriol. Els empelts es varen dur a terme a les parcel·les d’un propietari particular.

Amb motiu d'aquest empelt, es va realitzar una jornada tècnica de camp amb la finalitat de transmetre aquesta pràctica que incrementa notablement la producció de pinyes. Durant el mati del 9 d’abril, els ponents de la jornada varen presentar els avantatges i el potencial de las plantacions amb arbres empeltats. També es va explicar la normativa vigent en matèria d’empelts de pi pinyer. 

Capture.JPG
Capture2.JPG
Capture1.JPG
Capture3.JPG

2019

Octubre : Reunió de Coordinació

El dimarts 22 d’octubre de 2019 es va celebrar una reunió de coordinació a la seu de la Cooperativa de Serveis Forestals amb el CTFC, el CRPF i la CSF. El propòsit d’aquesta reunió era fer un seguiment tècnic del avanç del projecte QUALITY PINEA entre els socis. A la vegada es va programar que la propera reunió del comitè director es farà a França després de la jornada d’empelts prevista per la primavera de 2020. 

22.10.19.jpg

Avril

El dimecres 24 d’abril en el marc del projecte QUALITY PINEA es va fer una jornada de formació aplicada en empelt de Pinus pinea al viver central de Forestal Catalana a Sant Feliu de Buixalleu. Jaime Coello (CTFC), Sònia Navarro (FBS) i Miquel Segarra (Forestal Catalana) van presentar l'interès d’aquesta pràctica per avançar i incrementar la producció de pinyó de pi pinyer. A més, aquesta pràctica ens permet empeltar pi pinyer sobre patrons de pi blanc (Pinus halepensis), una espècie tolerant a  sòls pesats i calcaris, amb lo qual es possible incrementar notablement la superfície productora de pinyó. A la jornada es van discutir els avantatges i el potencial de fer plantacions amb arbres ja empeltats, en comparació en empeltar arbres prèviament instal·lats, i es va presentar el marc legal d’aquesta activitat. Les 30 persones que van participar a la jornada, van tenir la oportunitat de practicar l’empelt per tal d’aprendre la tècnica.

IMG_20190424_114549.jpg
IMG_20190424_101448.jpg
IMG_20190424_125628.jpg

Gener : Visita a Portugal per conèixer models de transformació de pinyes i la producció de pinyons.

Una representació de la Cooperativa Serveis Forestals i el Consorci Forestal de Catalunya ha estat a Portugal per conèixer de primera mà experiències d’associacions de propietaris de la regió d’Alentejo, relacionades amb la indústria transformadora de pinyes i la producció de pinyons. El contacte amb les dues agrupacions (ANSUB i AFLOSOR) ha servit per veure diferents models de gestió i producció. També s’ha visitat una moderna fàbrica de processat de pinyes, com és Pine Flavour.

La visita s’ha fet en el marc del projecte transfronterer Quality pinea, coordinat per la Cooperativa Serveis Forestals, amb la participació del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i el Centre National de la Propriété Forestière (CRPF) d’ Occitània, a França.

IMG_20190130_123630.jpg
IMG_20190130_160550.jpg

Articles de presse
 

- Diari de Girona - 24.11.21- "El sector del pi pinyer demana una regulació que freni els robatoris."

 

- Diari ARA -31.10.21-  "Panellets d'or, pinyons de diamant"

- Diari de Girona -29.10.21- "Impulsen un pla pilot a la Selva per reactivar el sector del pinyó."

https://www.forestal.cat/bdds/imatges_db/revistes/document_1/REVISTA_1950300015985220.pdf

 

https://www.viladeroses.cat/reunit-a-lalt-emporda-el-sector-del-pi-pinyer-de-catalunya-aposta-per-les-plantacions-intensives/

 

https://www.diaridegirona.cat/comarques/2021/11/24/sector-pi-pinyer-demana-regulacio-59886028.html

 

https://cadenaser.com/emisora/2021/10/06/radio_girona/1633528539_054417.html

 

https://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/2049826-el-sector-del-pinyo-busca-reactivar-se-a-catalunya.html

https://onedrive.live.com/?authkey=%21APkEO3xDePNeBxY&cid=CC9BC4E40F665952&id=CC9BC4E40F665952%21120659&parId=CC9BC4E40F665952%21105702&o=OneUp

 

https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/migdia-cope-catalunya-i-andorra/noticias/projecte-quality-pinea-reactivacio-del-sector-pinyoner-20211029_1589077

 

https://emprenem.ara.cat/empreses/panellets-d-or-pinyons-diamant_130_4167285.html

 

https://www.alacarta.cat/fetamida/tall/hostalric-reforca-la-produccio-de-pi-pinyer

 

https://beteve.cat/medi-ambient/pinyons-pi-pinyoner-catalunya-preu-car/

https://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/2049826-el-sector-del-pinyo-busca-reactivar-se-a-catalunya.html

 

https://vadegust.cat/actualitat/el-sector-del-pinyo-a-catalunya-busca-reactivar-se-16561/

 

https://twitter.com/rtvenoticies/status/1454799335598792713?t=INsQepTwD4lw4R2KkWETMQ&s=08

 

https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/migdia-cope-catalunya-i-andorra/noticias/projecte-quality-pinea-reactivacio-del-sector-pinyoner-20211029_1589077

 

https://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/16857/catalunya-vol-reactivar-sector-pinyo-terrenys-desus-aclarides#.YXv474qXaF0.whatsapp

 

https://www.diaridegirona.cat/selva/2021/10/29/impulsen-pla-pilot-selva-per-58936536.html

 

https://www.ccma.cat/catradio/catalunya-al-dia/pinyons-a-preu-de-gamba/noticia/3122834/

-"Kefauver, S.C.; Fernandez Gallego, J.; Buchaillot, L.; Segarra, J.; Araus, J.; Llosa, X.; Beltrán, M.; Piqué, M. Quantification of Pinus pinea pinecone productivity using machine learning of UAV and field images, in Proceedings of the 2nd International Electronic Conference on Forests — Sustainable Forests: Ecology, Management, Products and Trade, 1–15 September 2021, MDPI: Basel, Switzerland, doi:10.3390/IECF2021-10789.", presentado el día 15 de setiembre de 2021 en el 2nd International Electronic Conference on Forests—Sustainable Forests: Ecology, Management, Products and Trade (IECF2021), se explican estos ensayos y sus resultados.

- https://occitanie.cnpf.fr/n/quality-pinea/n:4055 

 

-TV3 " Dràstic descens de pinyes als boscos catalans per l'arribada d'una xinxa americana que ataca els pin"

- l'Indépendant - 29/11/19 - "Le pignon catalan sous la menace de la punaise américaine" 

- Sylvicultura n°78 -p4-7 - "El projecte QUALITY PINEA: Innovació i millora de la competitivitat en la producció i l'aprofitament del pinyó de Pinus pinea"

- LA VANGUARDIA - "El sector forestal catalá espera ganar 5 millones comercializando piñones"

- El Punt Avui - "El sector forestal de Catalunya potencia la producció de la pinya"

 

- L'economic - "El sector forestal de Catalunya potencia la producció de la pinya"

 

- Inversión finanzas - "El sector forestal catalán espera ganar 5 millones comercializando piñones"

 

- 04/12/2018 : Entrevista sobre els robatoris de pinya que li va fer Catalunya Radio a JM Tusell i Carlos Vaello

 

- Fôret d'Occitanie n°8 (p.12) - " Le projet QUALITY PINEA Innovation et amélioration dans la collecte de pignes de pins pignon"

- Diari de Girona - 28.10.2020 - El mercat de l'«or blanc», en mans dels furtius

- L'Opaciot.cat - 28.10.2020 - El sector del pinyó, a l'espera d'una normativa que eviti furts i animi productors a unir-se per crear una agrupació

- Beteve.cat - 30.10.2020 - Pinyons a preus desorbitats: el motiu de la baixa producció

Cerca
Encara no hi ha entrades en aquest idioma
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page