DOCUMENTACIÓ

2020

Situació actual i evolució esperada de la demanda de pinya i pinyó de Pinus pinea a les zones POCTEFA (Catalunya i Pirineus Orientals)

2020

Comparació dels rendiments de maquinària pel vibrat del pi pinyer

2021

Informe de recopilación de requisitos para el pino piñonero y mapa del área potencial para plantaciones de pino piñonero en cataluña

2021

Estudio económico del cultivo de pino
piñonero como alternativa a cultivos
agrícolas.

Descarregar