top of page

INNOVACIÓ I MILLORA DE LA COMPETITIVITAT EN LA PRODUCCIÓ

I APROFITAMENT DE PINYÓ DE PI PINYER

El projecte QUALITY PINEA està cofinançat amb una ajuda del 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins el programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L'objectiu de POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva activitat se centra en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i ambientals transfrontereres a través d'estratègies conjuntes que promouen el desenvolupament sostenible del territori pirinenc.

bottom of page